HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact

Kraanwater bevat mineralen die goed voor ons zijn, zoals calcium, magnesium, natrium, kalium, carbonaten en sulfaten. Calcium (kalk) en magnesium bijvoorbeeld zijn goed voor de botten en ijzer is goed voor het bloed. Er zitten genoeg mineralen in kraanwater. Fabrikanten van bron- en mineraalwater beweren wel eens dat een grote hoeveelheid mineralen gezond is voor het lichaam. Maar een teveel aan mineralen in het water is ook niet goed: ze kunnen een extra belasting vormen voor de nieren.

Wat zit er niet in water?
Veel fabrikanten van waterfilters en watercoolers vertellen dat er chloor in kraanwater zit. In 80% van het kraanwater in Nederland zit geen chloor. Kraanwater wordt vaker en op meer stoffen onderzocht dan bijvoorbeeld mineraalwater. In het Waterleidingbesluit (de Waterleidingwet) is voor circa 65 stoffen de maximale hoeveelheid vermeldt. Hierin is ook bepaald dat waterbedrijven de veiligheid van hun drinkwater moeten aantonen met een microbiologische risico-analyse. Daarbij moet het drinkwater van zodanige kwaliteit zijn dat het risico op een darminfectie via drinkwater “kleiner is dan 1 infectie per 10.000 personen per jaar” (oftewel voor 1 persoon kleiner is dan eens per 10.000 jaar). Tot slot bevat kraanwater geen calorieën, vetten, suikers en kleurstoffen.

Hardheid van kraanwater
Kraanwater wordt uit een groot aantal verschillende bronnen gewonnen. In Nederland zijn dat er in totaal ruim 200. Door het aantal verschillende bronnen kan de hardheid van het water van gebied tot gebied verschillen. De hardheid van het water heeft te maken met de hoeveelheid kalk die er in het water is opgelost. Eigenlijk gaat het om twee verschillende stoffen: calcium en magnesium. Deze stoffen bepalen samen de hardheid van het water. Als er in de bodem van het gebied veel calcium en magnesium voorkomt, zal het kraanwater van nature hard zijn. Veel water dat van nature vrij hard of hard is, wordt over het algemeen centraal onthard door het waterbedrijf.

Lood in kraanwater
Als er in een huis nog loden leidingen liggen, kan er lood in het kraanwater terechtkomen. Wanneer het water door de leidingen stroomt, lossen kleine deeltjes lood op in het water, zodat het water verontreinigd raakt met lood. Lood is een giftige stof die snel door het menselijk lichaam wordt opgenomen, vooral bij jonge kinderen. Dit leidt tot loodvergiftiging. In Nederland hebben ongeveer 275.000 woningen nog loden binnenleidingen of loden dienstleidingen. Het gaat dan altijd om woningen van voor 1950.

Chloor in kraanwater
In tachtig procent van het Nederlandse drinkwater zit helemaal geen chloor. Sommige waterbedrijven gebruiken nog wel chloor bij de zuivering van oppervlaktewater, maar alleen in zeer kleine hoeveelheden. Bij bacteriële verontreiniging in het waterleidingnet, die plotseling kan optreden door een leidingbreuk of werkzaamheden aan de leidingen, kan chloor tijdelijk nodig zijn om eventuele ziekteverwekkende bacteriën te doden. In dat geval gaat het om zeer kleine doses, die absoluut niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is mogelijk dat je dit wel proeft.

In de Verenigde Staten en in België is men er aan gewend dat het water naar chloor smaakt. Zij zijn zelfs van mening dat het water van goede kwaliteit is als het naar chloor smaakt.

Nitraat in kraanwater
Nitraat is afkomstig uit mest. De grenswaarde van nitraat in drinkwater is 50 milligram per liter drinkwater. Bij die waarde is nitraat niet schadelijk voor uw gezondheid. Een teveel wordt door de waterbedrijven eruit gehaald. In Oost-Gelderland, Oost-Brabant en in Zuid-Limburg zijn enkele grondwaterstations waarvan het nitraatgehalte hoger is dan 25 mg/l. In de rest van Nederland is de concentratie nitraat lager dan 25 mg/l.

Als baby’s gedurende langere tijd drinkwater binnenkrijgen met een te hoge nitraat concentratie hebben zij een verhoogde kans op het 'blue baby'-syndroom. Doordat de baby een zuurstoftekort krijgt, kleurt de huid blauw. Voor de algemene bevolking is een concentratie van 50 mg/l nitraat in drinkwater een veilige waarde. Voor baby's wordt een grenswaarde van 10 milligram per liter geadviseerd. In gebieden waar het gehalte aan nitraat hoog kan zijn, wordt aangeraden voor baby's en kleine kinderen flessenwater te gebruiken. Het waterbedrijf kan vertellen hoeveel nitraat er in het kraanwater zit.

De bronnen van kraanwater
Kraanwater wordt in ons land bereid uit duin-, grond- of oppervlaktewater. Ongeveer 60% van ons land krijgt drinkwater bereid uit grondwater, terwijl bijna 40% wordt voorzien van drinkwater uit oppervlaktewater. Slechts een klein deel van het kraanwater wordt gewonnen uit duinwater.

 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij