HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact
Osmose is een natuurkundig proces op basis van diffusie waarbij een vloeistof waarin stoffen zijn opgelost stroomt door een zogenaamd halfdoorlatend membraan (een semi-permeabele wand), dat wel de vloeistof doorlaat maar niet de opgeloste stoffen.

Werking
Bij osmose stroomt de vloeistof van de zijde waar de concentratie van opgeloste stoffen lager is naar de zijde waar deze hoger is. Een verklaring voor dit verschijnsel is dat aan de kant van de opgeloste stoffen minder vaak een molecuul van het oplosmiddel tegen een opening in het membraan zal botsen dan aan de andere kant, omdat een deel van de ruimte door de opgeloste moleculen wordt ingenomen. Wanneer de stroming wordt tegengehouden, wordt door de oplossing een druk opgebouwd. Deze zogenaamde osmotische druk is min of meer evenredig aan de druk die de opgeloste deeltjes zouden uitoefenen als ze zich als een gas in de lege ruimte zouden bevinden in die concentratie. Hieruit volgt dat de osmotische druk slechts een functie is van het aantal opgeloste moleculen of ionen, en niet van hun identiteit of grootte. Omdat oplossingen van veel stoffen sterk geconcentreerd kunnen zijn kan de osmotische druk zeer groot worden: vele bars!

Biologische processen
Osmose is een belangrijk proces in de biologie, omdat celmembranen halfdoorlatend zijn. Water kan wel vrijelijk in en uit de cel vloeien, maar opgeloste zouten, proteïnen en andere stoffen, kunnen dat niet. Veel biologische processen zijn erop gericht om deze scheiding tot stand te brengen en in stand te houden; bovendien is de sterkte van niet-houten planten grotendeels op osmose gebaseerd (de osmotische druk zuigt water de cel in die deze strak houdt; vandaar dat planten gaan hangen als ze niet voldoende water krijgen).

Omgekeerde osmose
Door over een halfdoorlatend membraan een drukverschil aan te brengen kan dit ook als een filter gaan werken: het oplosmiddel zal zich dan naar de kant bewegen waar de som van de externe druk en de osmotische druk het laagst is. Als de externe druk aan de kant van de geconcentreerde oplossing groot genoeg is, zal het zuivere oplosmiddel (zonder de opgeloste stoffen mee te nemen) naar de andere kant worden geperst. Deze zuiveringsmethode wordt omgekeerde osmose genoemd en wordt onder meer toegepast om zeer zuiver water, gebruikt voor bereiding van de spoelvloeistof voor dialyse, te verkrijgen.

Drinkwaterproductie
Zeewater kan met deze techniek in drinkwater worden omgezet; maar dit is kostbaar en dus alleen onder bepaalde omstandigheden de moeite waard. Ook de problemen van het verstopt raken van de membranen zijn nog niet bevredigend opgelost.


Bron: Wikipedia
 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij