HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact

In Nederland gebruiken we zowel grondwater als oppervlaktewater voor de productie van drinkwater. Na zuivering door het waterleidingbedrijf wordt het drinkwater via het leidingnet geleverd aan de consument.

Grondwater
Twee derde van ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Dit water wordt uit de bovenste grondlagen gehaald op een diepte van 50 tot 100 meter. Dit water is 10 tot 100 jaar oud. Over het algemeen is water van grotere diepte van betere kwaliteit.

Doordat het grondwater door de grond naar beneden is gezakt, zijn alle bacteriën en virussen al uit het water verwijderd. Daarom is het meestal niet nodig om het grondwater te desinfecteren. Onze grondwaterbronnen worden tegenwoordig regelmatig bedreigd door allerlei milieuverontreinigingen. Overbemesting, bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw verontreinigen het grondwater. Ook het lozen of storten van allerlei afval is een bedreiging voor het grondwater. Toch is het meeste grondwater nog van goede kwaliteit en het zuiveringsproces is daarom betrekkelijk eenvoudig.

Het zuiveringsproces verloopt als volgt:
Eerst wordt het grondwater omhoog gepompt. Daarna wordt er door middel van sproeiers en watervallen (cascades) zuurstof aan het water toegevoegd. Door dit beluchten klit het vuil samen in vlokjes. Dit vuil wordt door grind-, koolstof- of zandfilters uit het water gefilterd. Het schone drinkwater wordt vervolgens opgeslagen in een reinwatertank totdat het aan de consument geleverd kan worden.

Oppervlaktewater
In het westen van Nederland komt het zoute Noordzeewater onder de duinen door in het grondwater terecht. Daardoor is in dit gebied het grondwater niet geschikt voor drinkwaterproductie. Men gebruikt hier vooral oppervlaktewater uit de Rijn en de Maas. Een derde van ons drinkwater wordt gemaakt van het water uit de Rijn en de Maas en beide rivieren leveren hiervoor ongeveer de helft. Het oppervlaktewater uit de rivieren is erg kwetsbaar. Er worden nog steeds allerlei schadelijke stoffen geloosd op de rivieren. Als dit gebeurt, kan er op dat moment geen drinkwater gemaakt worden van rivierwater. Daarom hebben de waterleidingbedrijven voorraden oppervlaktewater nodig. In de spaarbekkens van de Biesbosch ligt voor drie maanden water opgeslagen. Deze opslag van water zorgt er ook voor dat het water een betere kwaliteit krijgt. Doordat bepaalde stoffen alvast kunnen bezinken, wordt het water alvast voorgezuiverd. In sommige gebieden gebeurt het voorzuiveren van water ook ondergronds. Het voorgezuiverde water wordt door de duinen gefiltreerd zodat de kwaliteit sterk verbeterd. Het zuiveringsproces van voorgezuiverd oppervlaktewater is bijna gelijk aan het zuiveren van grondwater. Het enige verschil is de desinfectie die bij dit water wel noodzakelijk is.

Het direct zuiveren van oppervlaktewater is veel moeilijker. Nadat het rivierwater is voorgezuiverd in spaarbekkens en langs vuilroosters is gegaan, worden er vlokmiddelen en chemicaliën toegevoegd. In grote bakken, de zogenaamde roerwerken, worden de toegevoegde stoffen met het water vermengd. De verontreinigingen worden hierdoor gebonden zodat ze uit het water gefilterd kunnen worden.

Enkele begrippen met betrekking tot waterzuivering:

  • Snelfiltratie: Filtratie van water door een laag zand om deeltjes te verwijderen.
  • Flocculatie en sedimentatie: Toevoegen vlokken om slibdeeltjes makkelijker te laten bezinken. Vaak vermindert op deze manier ook het gehalte aan zware metalen.
  • Actieve koolfiltratie: Verwijdering van allerlei verontreiniging door de bijzondere eigenschappen van actieve koolkorrels. Gebruikt voor verwijdering van restanten van bestrijdings- en schoonmaakmiddelen uit oppervlaktewater.
  • Desinfectie: Het doden van schadelijke bacteriën in drinkwater door het gebruik van Chloor, Ozon en ultraviolet licht.
  • Destillatie: Verhitting van water, het verdampt en de verontreiniging blijft achter. Kan worden gebruikt voor het ontzouten van zeewater.
  • Beluchting: Door cascades en versproeing wordt er zuurstof in het water gebracht.
  • Ontharding: Door ontharding met pelletreactoren wordt er kalk uit het water gehaald.
 
 
Bron: Thinkquest
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij