HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact
Zonder er bij na te denken draaien we de kraan open om te douchen, te koken of de afwas te doen. Schoon drinkwater is zo vanzelfsprekend dat we er eigenlijk alleen bij stilstaan als de rekening van het waterleidingbedrijf in de bus valt. Schoon water is erg belangrijk, maar de productie en distributie ervan brengt wel een zekere belasting van het milieu met zich mee. De overheid streeft er daarom naar het watergebruik te verminderen. Als u minder verbruikt, spaart u zowel uw portemonnee als het milieu.

Nederland is nog steeds een van de koplopers op het gebied van schoon drinkwater. Maar omdat de milieudruk groot is door de dichtbevolktheid van ons land, moeten waterwinbedrijven steeds grotere inspanningen leveren, om het drinkwater zo schoon te houden. 

Problemen bij drinkwaterbereiding
Een van de problemen, die de bereiding van drinkwater een steeds inspannendere bezigheid maakt, is de vermesting. Door het extensieve gebruik van nitraatrijke mest in de landbouw tijdens de afgelopen decennia, zijn grote hoeveelheden nitraat door de bodem naar het grondwater doorgesijpeld. Nitraatverontreiniging zorgt - vooral voor de waterwinbedrijven - voor erg ongunstige effecten, onder andere het inmengen van zware metalen in het water.

Behalve door nitraat wordt de drinkwaterbereiding ook inspannender door verhoogde concentraties sulfaten in het water, en door verharding. Hard water veroorzaakt kalkaanslag in bijvoorbeeld wasmachines, en is dus niet gewenst door de Nederlandse bevolking. De drinkwater bedrijven moeten water steeds meer ontharden.

Een ander groot probleem zijn bestrijdingsmiddelen. Ze zijn moeilijk te signaleren in het water, en de kosten die gemoeid gaan met monitoring en zuivering zijn extreem hoog. Vaak gaan daar 15 - 20% van de bereidingskosten voor drinkwater in zitten.

Water kan tevens verontreinigd zijn door verzurende stoffen. Het moet dan vaak extra behandeld worden met pH-corrigerende stoffen. De drinkwaterbereiding zal zich nog verder moeten specialiseren voorlopig. Zoals het er nu uitziet zullen zowel de verontreinigingen als de kosten voor zuivering oplopen. Toch is nu de Nederlandse consument met nog steeds relatief goedkoop uit. Maar de waterkwaliteit van drinkwater moet steeds op hetzelfde niveau worden gehouden. Voor water dat meer en meer verontreinigende stoffen bevat worden de zuiveringsstappen steeds kostbaarder (bron: Staatscourant).

Drinkwaterkwaliteit
Alle Nederlandse waterbedrijven leveren drinkwater van hoge kwaliteit. Het drinkwater in Nederland moet aan zeer strenge kwaliteitseisen voldoen voor het zich daadwerkelijk drinkwater mag noemen. De wettelijke eisen staan nauwkeurig omschreven in het Waterleidingbesluit (onderdeel van de Waterleidingwet). Daarin staat precies aangegeven hoeveel van een stof in het drinkwater mag zitten en op welke wijze het drinkwater gecontroleerd moet worden. Het water wordt tijdens alle fasen van de drinkwaterbereiding dagelijks gecontroleerd; tijdens de winning, tijdens en na de zuivering en bij aftappunten in het leidingnet. Bovendien wordt ook regelmatig bij de consument thuis gecontroleerd.

Bron: Waterland
 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij