HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact

Een dijkdoorbraak betreft het doorbreken van een dijk. Een dijkdoorbraak ontstaat wanneer er een deel van het dijklichaam wegspoelt of afschuift. Hierdoor ontstaat er een bres (gat) in de dijk en een overstroming.

Bekende voorbeelden van dijkdoorbraken zijn de overstroming van New Orleans na orkaan Katrina (2005) en de Watersnoodramp van 1953 in zuidwest Nederland.

Wat zijn de gevolgen?
Een dijkdoorbraak leidt tot overstroming en vormt daarmee het begin van een overstromingsscenario. De omvang van de overstroming is afhankelijk van de waterstand op het buitenwater en de hoogteligging van het bedreigde gebied. Door de overstroming kan schade ontstaan, mogelijk kunnen er ook slachtoffers vallen. In sommige gevallen kunnen er meerdere dijkdoorbraken / bressen ontstaan. Dit is met name het geval wanneer er zodanig hoge waterstanden optreden zodat het systeem op meerdere locaties bezwijkt. Tijdens verschillende overstromingen in het verleden ontstonden er meerdere bressen, bv. tijdens de Watersnoodramp van 1953 (±140 bressen) en de overstroming van New Orleans (±25 bressen).

Wat zijn mogelijke Beheersmaatregelen?
Noodmaatregelen zoals zandzakken en caissons. Deze kunnen worden gebruikt voor een noodsluiting van de bres.
 
 
Bron: Platform Overstromingen
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij