HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact

Dijkbewaking is het permanent onder controle houden van een stuk dijk (dijkvak) of een hele dijkring. Dijkbewaking wordt traditioneel ingesteld bij dreigend hoogwater of andere calamiteiten en wordt uitgevoerd door een dijkleger (vrijwilligers of medewerkers van het waterschap). In het kader van het programma ‘Flood Control 2015’ wordt er getest of dijkbewaking ook gedaan kan worden door een netwerk van sensoren of via remote sensing.

Dijkbewaking met behulp van een dijkleger (dijkwachten) is als volgt georganiseerd:

 • Dijkwachten zijn op de dijk zelf aanwezig, inspecteren de waterkeringen en letten op onregelmatigheden;
 • Dijkpostcommandanten coördineren de inzet van dijkwachten;
 • Per dijkring is er een ringcommandant die de dijkpostcommandanten aanstuurt;
 • De ringcommandanten staan in direct contact met de districtshoofden van het waterschap.

  Bij verschillende waterstanden horen verschillende vormen van dijkbewaking:
 • Als het waarschuwingspeil wordt overschreden, wordt er beperkte dijkbewaking ingesteld.
 • Als het grenspeil wordt overschreden, wordt er uitgebreide dijkbewaking ingesteld.
 • Bij overschijding van het alarmeringspeil worden er patrouilles per dijkvak gelopen.

  De verschillende peilen zijn vastgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Waterkeringbeheerders kunnen voor specialistisch advies een beroep doen op het dijkinspectieteam van rijkswaterstaat.

De TU Delft en Deltares (voorheen GeoDelft) hebben samen met vijf waterschappen een dijkinspectiesimulator ontwikkeld: Dijk Patrouille. Dijkwachten kunnen hiermee in een realistische 3D-omgeving op een gewone computer het inspecteren van dijken oefenen. Een simulator is een belangrijk hulpmiddel bij het opleiden van dijkwachten, omdat echt gevaarlijke situaties in Nederland zelden voorkomen en dus niet in het echt geoefend kunnen worden. Sinds 2003 zijn er al 1700 personen als dijkwacht opgeleid via de cursus Dijkbewaking, gegeven door de Delft GeoAcademy.

Wat zijn de gevolgen?
Als een dijkwacht een of meer signalen die op verzwakking van de waterkering duiden niet herkent - zoals het meevoeren van zand door opborrelend water aan de binnenzijde van de dijk - kan dit leiden tot falen van de waterkering: piping, verzakking van de kruin van de dijk, macro-instabiliteit, afschuiving etc.

Wat zijn mogelijke beheersmaatregelen?
 • Het trainen van dijkwachten in het herkennen van vroege signalen die duiden op mogelijk falen van een waterkering;
 • Het tijdig beschikbaar hebben van materialen om verzwakkingen te repareren (zoals zandzakken tegen wellen).
 
Bron: Platform Overstromingen
 
 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij