HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact

De Deltawerken zijn in Nederland een verdedigingssysteem tegen hoogwater uit zee voor de provincies Zeeland en zuidelijk Zuid-Holland.Het plan voor de Deltawerken staat bekend als het Deltaplan.

Het Deltaplan was al voor de watersnood van 1953 bedacht. Toch denken veel mensen dat de aanleiding voor de constructie van de Deltawerken de watersnood op 1 februari 1953 was. Om het land in de toekomst te beschermen voor zulke rampen, besloot de regering tot de versnelde aanleg van de Deltawerken. De kustlijn werd hiermee met ongeveer 700 km verkort.

Aan de Deltawerken is in totaal bijna 50 jaar gebouwd. Bij de oplevering van de Maeslantkering in 1997 werden de Deltawerken compleet verklaard.

Voor de constructie van de Deltawerken is gebruikgemaakt van unieke technologie. Vooral de Oosterscheldekering en de Maeslantkering trekken internationaal veel aandacht. De Deltawerken zijn door de American Society of Civil Engineers tot een van de zeven moderne wereldwonderen verklaard.

De Deltacommissie
Op 21 februari 1953 wordt de Deltacommissie opgericht, onder leiding van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, de heer Maris. Het doel van de Deltacommissie is het opstellen van een plan dat ervoor zal zorgen dat twee doelen kunnen worden bereikt:

1. Het watervrij maken van gebieden die bij hoge vloedstanden nog regelmatig onder water kwamen te staan en de veiligheid van deze, en andere, gebieden tegen het water garanderen.
2. Het beveiligen van het land tegen verzilting.

water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij