HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact

De scheikundige weergave van een watermolecuul is H2O. Een molecuul is het kleinste deeltje van water dat nog echt water is. De formule H2O betekent dat de watermolecuul is opgebouwd uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Een atoom is het kleinste deeltje dat te scheiden is, alle moleculen zijn opgebouwd uit atomen.

Water komt in 3 verschillende vormen op de aarde voor. Bij temperaturen onder nul als ijs, tussen nul en honderd graden is het een vloeistof en boven de honderd graden is het waterdamp. Als de luchtdruk verandert, veranderen de eigenschappen van water. Het kookpunt, de temperatuur waarbij water van een vloeistof in waterdamp verandert, is hoger als de luchtdruk hoger is, en lager bij een lagere luchtdruk. In de bergen bijvoorbeeld is een lage luchtdruk, en kookt water al bij 95° C in plaats van 100° C.

Tussen deze 3 vormen waarin water voorkomt is het enige verschil de manier waarop de watermoleculen ten opzichte van elkaar bewegen.

  • In dampvorm (waterdamp) vliegen de watermoleculen kris kras door elkaar in alle richtingen, ze bewegen onafhankelijk van elkaar en er zit veel afstand tussen de moleculen.
  • In vloeibare vorm (water) liggen de moleculen zo dicht bij elkaar dat ze nog wel door elkaar kunnen bewegen, maar elkaar wel zodanig aantrekken dat er geen moleculen zomaar wegvliegen zoals bij waterdamp.
  • In vaste vorm (ijs) bewegen de moleculen niet meer door elkaar zoals bij vloeistoffen en gassen, ze zitten op een vaste plek ten opzichte van elkaar. Het enige wat de moleculen in vaste vorm doen is trillen. Het bijzondere aan water is dat het een van de weinige stoffen is waarbij de afstand tussen de moleculen in vaste toestand groter is dan in vloeibare toestand. Het gevolg hievan is dat ijs op water drijft, en waterleidingen kapot kunnen vriezen.

Hieruit is af te leiden dat moleculen meer bewegen naar mate ze warmer worden. Als alle moleculen niet meer bewegen kan een stof dus niet meer kouder worden. Dit wordt het absolute nulpunt genoemd, en is ongeveer -273° C. 

 

Bron: Thinkquest

water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij