HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact
Water afkomstig van particulieren is vooral vervuild met zuurstofbindende stoffen, sulfaat en voedingsstoffen. Water dat gebruikt is in de industrie, kan vele soorten stoffen bevatten. De metaalverwerkende industrie bijvoorbeeld produceert veel zuren, die in het afvalwater terecht kunnen komen. In de voedingsmiddelenindustrie gaat het vooral om vetten en andere biologisch afbreekbare stoffen.

Riolering wordt aangelegd voor de afvoer van het afvalwater en overtollig regenwater naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit gebeurt in de meeste gevallen (85 procent) door middel van de zwaartekracht. Vanaf het laagste punt in het rioolstelsel wordt het water met een pomp naar rioolwaterzuiveringsinstallaties getransporteerd.

Wie is er verantwoordelijk voor de riolering?
In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor 'de doelmatige inzameling en het transport van het afvalwater'. De meeste gemeenten maken gebruik van het 'rioolrecht' om deze gelden te innen.

Wie zuivert het afvalwater?
Nederland kent ruim dertig waterschappen, die gezamenlijk circa 450 afvalwaterzuiveringsinstallaties (oftewel rioolwaterzuiveringen) in gebruik hebben. Sommige installaties zijn vrij klein, andere zuiveren het water van soms wel een miljoen huishoudens.

Wat betaalt u voor het zuiveren van afvalwater?
Elke burger betaalt belasting aan het waterschap in zijn regio om het afvalwater te reinigen. Deze verontreinigingsheffing wordt uitgedrukt in 'vervuilingeenheden'. Een gezin betaalt altijd voor drie vervuilingeenheden, een alleenwonende voor slechts één. Deze 'waterschapsbelasting' is dus iets anders dan de rioolrechten.

Wat zijn de eindproducten van het zuiveringsproces?
De rioolwaterzuivering levert twee 'eindproducten': water en slib. Het water wordt geloosd op meren en kanalen. Het is weliswaar voor 95 procent 'schoon', maar zeker niet geschikt om te drinken. Het slib, enkele honderdduizenden tonnen per jaar, wordt grotendeels verbrand.

Bron: Waterland
 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij